پاسخ به شبهه

بسم الله الرحمن الرحیم

 با سلام خدمت دوستان عزیز

در این چند مدت اخیر جزوه ای از طرف یک دوست مسیحی عزیز به اینجانب رسید و با عرض معذرت از همگی این قسمت را به نقد این جزوه اختصاص میدهم و در آینده به بحث مهدویت و ادیان خواهیم پرداخت.

نام این جزوه « رد پای خدا در تاریخ نجات » است که به مُهر کتابخانه ی کلیسای تهران ممهور می باشد.

با عرض ارادت خدمت این دوست مسیحی عزیز نقد آن را آغاز می کنم :

1 - در صفحه 4 این جزوه گفته شده : « خدا انسان را به صورت خود آفرید یعنی روح خود را در انسان دمید و به او حیات و زندگی بخشید ».

منظور از به صورت خدا بودن انسانها یعنی چه ؟ آیا منظور این است که چون ما حیات  داریم ، به صورت خدا هستیم ؟ پاسخ منفی است چون حیوانات و گیاهان هم دارای روح و حیات هستند و این منحصر به انسان نیست. آیا انسان مانند خدا است یعنی خداوند دارای دست و پا و چشم و اعضا ء گوارش و .... است ؟ مسلما این پاسخ هم منفی است.

آیا به خاطر اختیار داشتن ، انسان مانند خدا است ؟ این پاسخ هم منفی است چون جنـّیان هم دارای اختیار هستند و این منحصر به انسان نیست. اشکال کار اینجاست که افراد زیادی فکر می کنند خدا از ذات اقدس خودش به ما دمیده است و بر این باورند که منظور از روح خدا ، همان ذات اوست. اما روح مخلوق خداست و به هر کس که بخواهد - روحی را که  مخلوق و در مالکیت اوست - می دهد و حیات می بخشد . اصولا حیات خداوند را با حیات  انسان نمی توان مقایسه کرد . چون او حیات مطلق و واجب الوجود است و تمامی مخلوقات ممکن الوجودند .

2– از صفحه 7 « آدم که آفریده شده بود تا برای همیشه در باغ عدن زندگی کند ، از آن اخراج شد ».

حتـّی کتاب مقدّس - پیدایش - هم می گوید که خداوند نمی خواست انسان حیات جاودانه داشته باشد و ترسید که مبادا انسان از درخت حیات بخورد و حیات جاودان پیدا کند !!!!!!!!!!!!!! ( پناه می برم به خدا از حرفهای بی منطق ). پس این سخن که « برای همیشه در باغ عدن ...» اصلا مصداقی از خود کتاب مقدّس هم ندارد. در ضمن آیا باید آدم و حوّا به تنهایی در باغ عدن به حیات ابدی ادامه می دادند یا صاحب اولاد می شدند ؟ وقتی که صاحب فرزند شدن آدم  و حوّا بستگی به این داشت تا عورت آنها برایشان مشخص شود ، آنها مجبور بودند برای صاحب فرزند شدنشان از آن میوه بخورند تا بتوانند ادامه ی نسل دهند .

3 -  از صفحه 7 « همانطور که همه ی ما می دانیم زندگی و حیات از پدر است » . این سخن اصلا نباید برای مسیحیان مصداقی داشته باشد . شاید کسی بگوید زندگی و حیات از پسر است و یا کسی دیگر بگوید از روح القدس . در نظر مسیحیان چون اینها یکی هستند نباید فرقی داشته باشد که به جای پدر، پسر گفته شود و به جای پسر، روح القدس و یا به جای روح القدس کلمه ی پدر را گذاشت . حتـّی خود کتاب مقدس این مسئله ی یکی بودن را رد می کند  و از مسیح به عنوان نخستین مخلوق و نخست زاده ی  خدا یاد می کند ( کولسیان ). بنا بر این استدلال که این سه وجه یکی هستند پس اگر ما در این کتاب ( ردّ پای خدا در تاریخ نجات ) یا کتاب مقدس یا هر کتاب مسیحی دیگر ، جای کلمه ی پدر را با پسر و پسر را با پدر و یا روح را با پدر و ...  عوض کنیم نباید اشکالی داشته باشد .

لطفا این کار را بکنید تا خودتان متوجه اشتباه بودن این جمله (پدر و پسر و روح القدس یکی هستند ) گردید. به عنوان مثال ( عیسی عیسی را فرستاد تا عیسی را داخل رحم مریم بدمد !!!) یا ( روح القدس عیسی را فرستاد تا پدر را داخل رحم مریم بدمد!!! )و یا ( پدر نخستین مخلوق پسر بود!!! ) و یا ( روح القدس ، عیسی را به صورت کبوتری فرستاد تا در کنار رودخانه ی اردن بر پدر که یحیی داشت او را غسل می داد نازل شود ....) !!!!.

۴ از صفحه ی 8 ( بذر گناه در تمام انسانهای بعد آدم و حوّا وجود  دارد ) یعنی تمام افراد این جهان گناهکارند و فرد بی گناه در اینجا وجود ندارد و اگر هم خود شخص نخواهد گناهی انجام دهد ، امکان ندارد و او محکوم به جهنم است. طبق این استدلال – به طور مثال –  می توان گفت تمام افراد بشر زناکار هستند چون ابزار زنا  با آنها همراه است . سخن منطقی این است که تمام افراد بشر به خاطر داشتن اختیار می توانند پاک بمانند یا به راه گناه کشیده شوند و انسان کاملا در این خصوص مختار است .

از این دوست عزیز که این جزوه را به من داد پرسیده بودم « اگر طفلی از مادر متولـّد شود و همان موقع بمیرد در جهنم است یا بهشت » که ایشان جواب دادند در « جهنـّم » . در این صورت اعمال انسان جبری است و ما اختیار نداریم .

5 اگر ما ( انسانها) به خاطر گناه آدم و حوا نمی توانیم به عدن بر گردیم و استحقاق زندگی در آنجا را نداریم ، پس طبق گفتار خودتان که مسیح قربانی شد تا گناه اولیه بشر محو گردد ، باید تمامی نوزادان متولد شده ، بعد از قربانی شدن مسیح ، بی هیچ چند و چونی به عدن باز می گشتند !!!! دقت کنید . اگر این اتفاق صورت نگرفته پس صحبت از قربانی شدن عیسی برای گناه اولیه ، بی مورد خواهد بود .

۶ – در کتاب مقدس ، ما تصویر درست از شیطان نداریم . مسیحیان می گویند که همان ماری که آدم و حوّا را فریب داد ، شیطان است امّا در همان کتاب پیدایش ما می خوانیم که آن مار جزو آفریده شدگان خداوند و از موجودات زمینی بود . به نظر مسیحیان شیطان در قبل فرشته بود و این سخن اصلا با مار بودن او و یا زمینی بودن او مغایرت دارد. در همان پیدایش ما می خوانیم که بعد از فریب خوردن آدم و حوّا ، خداوند به مار گفت که از این به بعد باید روی شکمت راه بروی. پس منظور از آن مار فرشته نبوده است و اگر منظور همان فرشته است پس تمامی فرشتگان باید به صورت مارهایی باشند که دست و پا دارند !!!!.

7 – در صفحه 10 آن کتاب آمده است که « خداوند برای بخشیدن گناه بشر چاره ای اندیشید و آن چاره این بود که انسانها برای مکافات گناهانشان باید حیوانات را قربانی می کردند و ..... امّا این چاره ی کار نبود » !!!!

خودتان بگویید که اگر ما بدانیم خداوند چاره ای را اندیشیده باشد و ما با عقل خودمان بگوییم این چاره ی کار نبود یعنی چه ؟ آیا نه این است که ما خداوند را (نعوذ بالله) مدبّر ندانسته ایم؟ حال به گفته ای از صفحه 14 آن کتاب توجّه کنید « همه می دانیم که خدا ، خدای نظم و ترتیب و حکمت است و هیچ وقت از روی بی نظمی و بی حکمتی دست به کاری نزده و نخواهد زد »

لطفا برای ما توضیح دهید که این جمله ی « امّا این چاره ی کار نبود » در برابر خداوندی که علم مطلق و حکمت مطلق است ، چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

8 – لطفا به متن صفحه 14  توجّه کنید « ... پس چه نیازی بود که ( عیسی ) این چنین تولدی داشته باشد وکاملا متفاوت با بقیه ی پیامبران و انسانها بدنیا بیاید ؟ چون پیامبران دیگر هم همین کارها را کردند ( دعوت به خدا پرستی ) و در عین حال از تولد کاملا طبیعی برخوردار بودند . راز این تولد چیست ؟ » .

از این متن چه متوجه می شوید ؟ عیسی پیامبر است یا خدا ؟ مخصوصا قسمت « .. پیامبران دیگر .. » کاملا وجه پیامبری او را نشان می دهد که نویسنده ی کتاب از کلمه ی « پیامبران  دیگر » استفاده کرده است .

9 – از صفحه 8 -  بنا بر کتاب مقدس - ( خدا از آدم و حوا می پرسد که آیا از آن میوه خوردید ؟) بعد از آن می ترسد که مبادا آنها از درخت حیات بخورند و تا ابد الاباد زنده بمانند. اصولا در کتاب مقدس امثال این سخنان زیاد است مانند اینکه خداوند، آدم و حوّا را بعد از خوردن میوه ی ممنوعه  که پشت درختان پنهان شده بودند، نمی بیند واز آنها  می پرسد : کجایید؟!!!!

اینگونه سخنان خداوند را - که علم مطلق است و از تمامی امور غیبیه خبر دارد – به صورت فرد جاهل به ما نشان داده است. یعنی از نظر کتاب مقدس خداوند از غیب خبر ندارد.

10- از صفحه ی 13 « همه ی ما می دانیم که نسل از مرد است و در شجره نامه و نسب نامه ها معمولا اسم زن را نمی بینیم »

اصلا چه اصراری بوده است که برای مسیح شجره نامه درست کنید ، و بعد هم شجره ی او را به یوسف نجار که نامزد مریم بوده ( به قول شما )ربط دهید ؟

چرا شجره ی عیسی در متن متی و لوقا فرق می کند ؟ اگر لوقا شجره ی مادر او را گفته، شما که شجره را از مرد می دانید؟

اگر بنا بر عهد عتیق ، مسیح از نسل سلیمان پسر داود است چرا متینسب او را به ناتان پسر داود می رساند ؟ و هزار چرای دیگر ؟!!!!

آدرس کتاب:http://www.nejateazim.org/publish/noor1.htm

 

 

   « سلام بر کسی که از هدایت ، تبعیت کرد » 

/ 33 نظر / 99 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نحمیا

سلام بر شما با بخش اول کتاب مسیحیت سنتی به روزم . منتظر حضورتون هستم[گل][گل][گل]

کریمه ملزم

درود وسلام نثار تان باد . همه را به خوانش گرفتم سلام به آفریده گان خدا وند . بهروز باشید من هم بروزم موفق باشید .

داود سیدی

سلام یه پستی زدم از وبلاگ شما هم مطلب دزدیدم [نیشخند] اما با ذکر منبع [گل][گل][لبخند]

آرش چاکری

[گل]سلام بر سعدی آخرالزمان حافظ زنده در حال استمراری جواهریان گرامی ما میایم اینجا و هی با سواد میشیم ولی کامنت کم میذاریم این پول هارو کمتر تو بالش کن بیا یه کم ببینیمت یا علی

یک بهانه

سلام بر استاد جواهریان عزیز الهم اهل الکبريا و العظمه ......... اسئلک بحق هذا اليوم الهم جعلته للمسلمين عيدا عيد واقعي آنست كه در آن روز گناهي انجام نشود حلول عيد بندگي اش بر شما مبارك ماهي كه هر روزش عيد خواهد بود انشاالله بر شما مبارك زيبا ترين خلوت عاشقانه را در اين ماه شیرین تر از عسل برايتان آرزومندم و اميدوارم سالهاي پر بركت عمرتان شهدشيرين ذكرش از لبانتان جاري باشد ارادتمند جوشقاني [گل]

سیمرغ

سلام دارم یکی یکی حلالیت میگیرم و خداحافظی. دیگه کم کم تا آخر هفته بار و بندیل می بندم ... تا مدتی کمرنگ تر میام نت میخوام بیشتر مطالعه کنم. بخاطر درس احتمالا فعالیت وبلاگیم مقداری کمتر میشه از این ببعد ... دعام کن موفق بشم. راه سختي پيش رومه.... منو دعا كن و حلال. پست زیارت پارسالمو گذاشتم چون دلم هواشو کرده بود. اما حالا حالاها فعلا لیاقت رفتن پابوسشیو ندارم... [گل]

ارش - اسلام در اروپا

جلسه نقد وب سایت اسلام در اروپا با سلام دوست گرامی بلاخره قرعه نقد به نام وب سایت اسلام در اروپا اصابت نمود تا مورد نقد دوستان و عزیزان خود قرار بگیرم و خداوند از این بابت شاکرم . زیرا نقد شما دوستان گرامی ، موجب شکوفائی و نوع آوری و تعالی خواهد شد. لذا با طرح این سوال که : آیا می دانید که چرا هر روز در گوشه ای از جهان چه خودیها و چه بیگانگان قصد تخریب اسلام نورانی را دارند؟ آیا می دانید چرا بر آماج تهاجمات علیه اسلام افزوده می شود ؟ یکروز با چاپ کاریکاتور پیامبر ، روز دیگر با تولید فیلم فتنه علیه قران و هزاران توطئه و فتنه دیگر ؟ ایا این تهاجمات نشان از بیداری اسلامی مردمی در جوامع غربی و حتی در جهان اسلام نمی باشد ؟ و ایا امید و نوید رسیدن پایان انتظار ها را نمی دهد؟ وعده دیدار ما برای نقد وب سایت اسلام در اروپا : یکشنبه 24 / 6/ 1387... ساعت 18 الی 20 روزه خود را نیز با افطاری صمیمانه می گشائیم نشانی: تهران - يوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان ۲۱ - بوستان شفق - فرهنگسرای دانشجو - سرای کتاب www.islamineurope.ir

روابط عمومی

با سلام و عرض احترام خدمت شما دوست بزرگوار ماه نزول قرآن " ماه معرفت و خودسازی بر شما گرانماییه عزیز مبارک باد در ادامه سلسله جلسات نقد و بررسي وبلاگها و در مصاف ماه مبارک رمضان این هفته با نقد وب لاگ (( اسلام در اروپا)) ((http://www.islamineurope.ir )) در خدمت شما روزه داران گرامی هستیم . لذا بدینوسیله از جنابعالی جهت شرکت در این جلسه و حضور در مراسم افطاری دعوت بعمل می آید. پیشاپیش از حضور گرم و صمیمی شما تشکر و قدردانی می شود . وعده دیدار ما : یکشنبه 24 / 6 / 1387 ساعت 18 الی 20 نشانی: يوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان ۲۱ - بوستان شفق - فرهنگسرای دانشجو - سرای کتاب و من الله التوفیق

بشارت

سلام در مورد پست نظری ندارم اما شاید براتون مقاله ای که در مورد همین آیات هست جالب باشه . خواستید بخونید و نظرتون رو هم در موردش بدید . موفق باشید http://kelisajavanan.blogfa.com/cat-9.aspx