مهدویت و زرتشت

 بسم الله الرحمن الرحیم

 با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز و استادان ارجمند

این پست را همانگونه که قول داده بودم به مطالبی از مذهب زرتشتیان، پیرامون منجی اختصاص می دهم. زرتشتیان در آخرین هزاره ی خود انتظار ظهور منجی ( هوشیدر ، هوشیدر ماه ، سوشیانس ) را دارند و هنوز هم چشم به راه هستند .

اما چند بار است که هزاره های آنان سر آمده و منجی نیامده است. البته اختلاف فاحشی در تاریخ دقیق زرتشتیان وجود دارد. مورخین تاریخ زرتشت را از 389 تا 8600 سال قبل از میلاد حدس زده اند. در رونویسی هایی که از کتاب های آنان ( اوستا ، دینکرد، زند و بهمن یشت و ...) شده است ، هر رونویس کننده ای بنا به تفسیر خود در آن دخل و تصرف کرده و پیشگویی های آن را در تفسیر حادثه ای - که خودش بر آن باور بوده - به ذهن خواننده ارجاع داده است. 

مبلـّغین زرتشتی (مانند مسیحیان ) دلایلی را مبنی بر نیامدن منجی بیان می کنند. ( در انجیل هم مطالبی است که ظهور منجی بعد از عروج مسیح (ع) را خیلی نزدیک می داند اما اربابان کلیسا برای این تاخیر دلایل خودشان را ارائه می کنند .) 

به اعتقاد زرتشتیان قبل از خاتمه ی هزاره ،دیوان و اهریمنان در زمین سلطه گری خواهند کرد و در شروع هزاره ی جدید هوشیدر خواهد آمد و جنگ سختی بین نیکی و بدی در خواهد گرفت. نیکان پیروز و اهریمنان نابود خواهند شد. 

همچنین کتاب شاپورگان از شخصی به نام (خرد شهر ایزد ) سخن می گوید که او قبل از قیامت ظهور خواهد کرد. او علم و دانش را بر روی زمین به اکمال خواهد رساند. در زمان آمدن او علائم شگفت انگیزی در آسمان به وقوع خواهد پیوست. فرشتگان از غرب تا شرق در خدمت او خواهند بود و پنج تن !!! محترمین و نگهبانان زمین و آسمانها و همچنین پرهیزکاران و دیوان فروتن  به او احترام خواهند گذاشت.

حال به سخنان آنها توجه می کنیم : * چون از هزاره ی هوشیدر پانصد سال برود ، هوشیدر ماه زرتشت پدید آید و آز و نیاز را تباه کند * پس دیو خشم برود و بیوراسپ (ضحّاک) را از بند رها کند و او جهان را فراز گیرد . پس مردم را بخورد ، پس جانور را بخورد ( ظلم و جور زیاد شود ) * پس اورمزد (خداوند) ، سروش و نیروسنگ ( جبرییل و میکاییل ) را بفرستد که سام نریمان را برانگیزند ( منظور از سام نریمان شخصی است که به منجی کمک می کند) . سام نریمان به سوی ازی دهاک ( ضحّاک)  رود (به نظر می رسد منظور از ضحّاک ، سفیانی باشد ) * ضحاک به سام نریمان گوید که پادشاهی برای من و سپه سالاری برای تو باشد و با هم دوست شویم . امّا سام نریمان با گرز به سر او می کوبد * بار دیگر ضحّاک گوید که پادشاهی برای تو و سپه سالاری برای من باشد امّا سام نریمان دوباره با گرز به سر او می زند وضحّاک می میرد . * پس از آن اهریمن به دیو آز گوید که تو برو و تمام جانواران را بخور پس دیو آز تمام دام ها و بهایم مردم را می خورد ( قحطی می شود ) * پس سوشیانس ( منجی ) سه مراسم مذهبی ( نماز ) انجام دهد و مردگان را از قبر بیدار کند و مردمان همه بی رنج شوند . * همه ی مردم از آتش گداخته رد می شوند ( امتحان می شوند تا پاک از خبیث جدا شود ) و بی گناه و روشن شوند مانند خورشید .* همه در سن 15سالگی شوند * اهریمن را از آسمان بیرون کشند و سرش ببرند. « بهمن یشت ، در ِ هفدهم » 

بهمن یشت ادامه ی در ِ هفدهم: گشتاسب از جاماسب پرسید:چون گاه ( زمان ) هوشیدر شود چه نشان خواهد بود * جاماسب بتیخش گفت : شب از روز روشن تر باشد * بنات النعش ( نام تعدادی ستاره ) به سمت خراسان (شرق) رود *درآمد مردمان با همدیگر فرق کند * پیمان شکنان زودتر به مقصود خود رسند.*مردمان خوار فرمانروا شوند* انسانهای بد را بیشتر بها دهند ( از ترس شرشان ) *حرص زیاد شود * بلاهای آسمانی و هجوم جانوران موذی زیاد شود * دین راستی را مسخره کنند * نمی توان تابستان را از زمستان تشخیص داد * مردمان دچار مرگ زودرس شوند * به محترمین بی احترامی کنند* سیستان پر از آب شود * پس دستور جهان بیاید و دین پیغامبر زند را دوباره تصفیه کند.

 بهمن یشت در ِ چهارم : دیوان ژولیده موی از خطه ی خراسان به ایرانشهر برسند و افراشته پرچم باشند * آن دیوان ژولیده موی، فریفتار ( کسی که آنچه گوید را نکند ) باشند * مهر پدر از پسر و برادر از برادر برود ( همه از هم بری شوند ) * محصول زمین کم شود و میوه تخم ندهد * در آن بدترین هنگام ، یک مرغ را از مردم دین دار بیشتر ارزش دهند ( همه به دنبال غذا باشند ) * در آن هنگام سخت ، پست ترین بندگان خدا به پادشاهی شهرهای ایران فراز روند * همه آزمند و ناسزا دین باشند * باد گرم و سرد زیاد بیاید * باران به هنگام خویش نبارد * سپندارمذ ( فرشته ی نگهبان زمین ) دهان باز کند و هرگونه گوهر و فلز مانند طلا و نقره پدیدار شود *پادشاهی ایران به قبایل ترک ، آتور ( غیر تورانی ) ، توپیذ ( تبتی ) چون اودرک ( یکی از قبایل خزر ) رسد * بسا مردم نابکاریها مانند غلامبارگی و نزدیکی با زنان بی نماز کنند و هوا پرستی انجام دهند * در این هنگام سخت ، شب از روز روشن تر شود * در ِ هفتم از بهمن یشت : ای سپیتامان زرتشت ! چون دیو ژولیده موی از تخمه ی خشم پدید آید ، نخست از خراسان پرچم سیاهی پیدا شود * نزدیک اروند رود ( نزدیک عراق ) سه کارزار کنند* آنچنان کارزاری کنند که هزار زن از پس مردی ببینند و بگریند * دشمنان خدا تباه شوند و شهرهای ایران دوباره آباد گردد . ..... سخن بسیار است و من از آنها گلچین کردم . 

(بحار الانوار ج 13) از قول پیامبر صلی الله علیه و آله: پرچمهای سیاه از خراسان روی می آورد ... 

(بحار الانوار ج 3) از قول پیامبر صلی الله علیه و آله: زمین پاره های جگرخود را از طلا و نقره بیرون خواهد ریخت ....

(بحار الانوار ج 13) از قول پیامبر صلی الله علیه و آله:در آن زمان چیزی دیده نمی شود جز حاکم بیدادگر وتوانگر بخیل و عالم راغب به مال و فقیر دروغگو و پیرمرد بدکار و بچه ی بی بند و بار و زن احمق و سست (بحار الانوار ج 3 )از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : در آن زمان دردست گیرند امور مردم را افرادی بیدادگر و وزرایی فاسق * زنان بر مردان حکومت خواهند کرد * مشورت با کنیزکان است * بچه ها بر منبرها بالا خواهند رفت * دروغ را شوخی و زکوه را ضرر دانند * در آن روزها قومی بر مردم حکومت خواهند کرد اگر مردم سخن گویند آنان را می کشند و اگر ساکت باشند مال آنها را مباح ( جایز ) دانند * زنان سوار بر مرکب ها خواهند شد ، لعنت خدا بر آن زنان  *  مساجد را مانند معابد یهود و نصارا ، تزیین کنند * مناره ها را بلند سازند * در آن روز ظاهر خواهد شد سود پول و سفته بازی و با رشوه معامله کنند * طلاق فراوان خواهد شد ....

برای حسن ختام این پست توجه شما را به حدیثی از امام صادق (علیه السلام) و همچنین حدیثی از امیرالمومنین (علیه السلام) در باره ی علائم ظهور جلب می کنم:  

نقل کرده مفضل ابن عمر از امام صادق (علیه السلام)که فرمود: ای مفضل! آیا می دانی کجاواقع می شود دار زوراء ؟ عرض کردم خدا و حجتش بهتر می دانند . فرمود : ای مفضل ! بدان که در نزدیک ری کوه سیاهی است . بنا می شود در پایین آن شهری به نام طهران. خانه هایش مانند قصرهای بهشتی و زنانش مانند حورالعین می باشند . بدان ای مفضل ! آن زنان به لباس کفر مزیّن می شوند و سوار می شوند بر زین . تمکین از شوهر نکنند و درآمد شوهرانشان بر خرج آنان نرسد پس طلاق بخواهند از شوهرانشان . اکتفا کنند مردان به مردان و زنان به زنان . شبیه می شوند مردان به زنان و زنان به مردان . پس اگر خواستی دینت را حفظ کنی در آن شهر اقامت منما و در آنجا خانه اختیار نکن . برای اینکه آنجا محل فتنه است و فرار کن از آنجا به سوی قله های کوه . مانند روباه و بچه هایش از سوراخ کوهی به سوراخ دیگر . « منتخب التواریخ ، علائم ظهور ناظم الاسلام ، سفینه النجاه» 

اصبغ ابن نباته از حضرت علی (ع) پرسید : دجّال کیست؟ حضرت فرمود : نام او صاید پسر صید است. خارج می شود از شهری که اسمش اصفهان است. چشم راستش از بین رفته و چشم چپش در وسط پیشانیش است. در پیشانی او نوشته شده است : کافر . هر کس آن را میخواند .... ندا می کند در زمین که منم پروردگارتان ... آگاه باش که زیادترین لشگر او در آن زمان از اولاد زنا هستند .« مجالس السنیه ص 13 و الزام الناصب ص 18 »

« سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کند »

                                         

/ 60 نظر / 146 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمدعلی(ایران اسلام)

سلام خدمت برادر بزرگوارم منتظر ادامه ی مباحثتون هستم. انشا’الله که همیشه در این مسیر ثابت قدم باشید. يا علي فدک 3!

داود سیدی

سلام جناب جواهریان خسته نباشید. مارو که فراموش نکردید. به یاد شما هستم. [لبخند][گل]

یک بهانه

سلام بر استاد بزرگ جواهریان سالروز تولد يگانه بهانه خلقت حضرت زهرا (س) رويش و باروري مردان بزرگي را از دامان خاكي خود به مرتبه افلاك مي رسانند تبريك مي گويم . ارادتمند جوشقاني [گل][گل]

فریدون ضرغا می

ازنوشته محققانه شما مجددا استفاده کردم [دست][دست][دست][گل][گل][گل] دوست عزیز مدتی است نام وبلاگ من از لینک دوستا ن حذف شده خیلی مایل به دانستن علت آن بودم. البته شما اگر افتخار بدهی همیشه گل آرای محفل دوستانم هستی. به روزم ومشتاق دیدار.[خداحافظ]

محمود

سلام مطلب خیلی تازه ای بود برایم موفق باشی[گل]

روابــــط عمــــــومــی

سلام دوست عزیز در ادامه ی جلسات نقد وبـلاگها این هفته با نقد وبلاگ مامانی هستی (http://mamanyehasty.persianblog.ir/ ) در خدمت شما دوست عزیز هستیم لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت می کنیم تا با حضور خود موجب گرمی بیشتر این محفل فرهنگی گردید زمان : یکشنبه نهم تیرماه 1387 ساعت 17 الی 19 مکان : یوسف آباد - پارک شفق - فرهنگسرای دانشجو - سرای کتاب

افسانه

باسلام [گل][گل][گل][گل][گل]

درودبرشما[دست]